LV

Lāsma Gaitniece

name:Lāsma
surname:Gaitniece
profession:literary critic
field:literary criticism, prose
creative organization:Writers Union(from year of 2017)
place of work:Riga Technical University
residence:Rīga
year of birth:1981
awards:2011: Liepājas pilsētas domes Pateicības raksts. 2018: tituls "Gada liepājnieks 2017". 2018: Veselības ministres Andas Čakšas pateicības raksts par ieguldījumu Latvijas medicīnas vēstures izpētē un popularizēšanā – par grāmatu "Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi" (2017). 2018: Latviešu valodas aģentūras pateicības raksts kā latviešu laikrakstu "Brīvā Latvija" un "Laiks" žurnālistei par ieguldījumu Latvijas valsts un Latvijas kultūras popularizēšanā.
creative biography
Writers Union
Ceļojumu grāmatas:
2012: "Biļete uz paradīzi", stāsti par autores ceļojumiem uz Eiropas valstīm.
2015: "Ciemos uz vilinošākajām Eiropas pilsētām".

Daiļliteratūra
2017: romāns "Vasarnīca Pārdaugavā";
2019: īsprozas krājums "Par to, ko es tev neteicu".

Kultūrvēsturiskas ievirzes darbi
2017: "Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi".

Tulkojumi
2009: Rietumungārijas Universitātes izdevniecībā (Sombatheja, Ungārija) izdots Modra Zihmaņa bilingvāls dzejoļu krājums "Vēstules Margrietiņai//Levelek Margarétához". Atdzejotāji: Lāsma un Silvija Ģibietes, Jānošs Pustai (János Pusztay).
2011: Rietumungārijas Universitātes izdevniecībā izdota Zentas Mauriņas bilingvālā eseju izlase "Zenta Mauriņa élete és esszéi //Zenta Mauriņa – viņas dzīve un esejas".