LV

Aija Amoliņa

name:Aija
surname:Amoliņa
pseudonym:Aija Vālodze
profession:Prozaiķe, tulkotāja
creative organization:Writers Union(from year of 1989)
other resposibilities:Esmu Regīnas Ezeras memoriālās mājas "Brieži" apsaimniekotāja un ekskursiju vadītāja; no 2007. gada oktobra - jaundibinātā Regīnas Ezeras piemiņas fonda direktore
residence:Rīga
year of birth:1957
awards:nav
phone number(priv.):+371 7183558
Mobilais:+371 26789686
cv
Dzimusi 1957. gada 7. jūnijā Rīgā, LVU Filoloģijas fakultātē studējusi žurnālistiku (1980-1986), strādājusi laikrakstā "Rīgas Balss" par mašīnrakstītāju (1982-1983) un korespondenti (1984), Latvijas Valsts kinematogrāfijas komitejā par vecāko metodiķi (1988)un Rīgas kinostudijā par scenāriju kolēģijas vecāko redaktori (1988-1990). Kopš tā laika strādāju mājās - tulkoju no angļu valodas populārzinātnisko literatūru un daiļliteratūru. Esmu precējusies, ir dēls Kārlis (dzimis 1992. gadā).
creative biography
Writers Union
Pirmā publikācija - stāsts «Esiet optimisti!» laikr. «Literatūra un Māksla» 1979.30.III.
Garais stāsts «Balodis lietus laikā» (1987),
Izd. stāstu krāj. «Sveiks, mans maziņais» (1992).
Sakārtojusi un sar. priekšv. R. Ezeras krāj. «Stāsti un noveles» (2000), «Odas skumjām» (2003)un "...pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis" (2003).
Tulk.: Diks Kings-Smits. Mazulis: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC. Roalds Dāls. Čārlijs un šokolādes fabrika: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC. Roalds Dāls. Čārlis un lielis stikla gaisakuģis: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC. Meiva Binčija. Taras ceļš: romāns.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
Ians Makjuans. Bezgalīgā mīlestība: romāns. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Mineta Voltersa. Sajauktie prāti: romāns. – Rīga: Zvaigzne ABC. Kolīna Makkalova. Pieskāriens: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC. Ians Makjuans. Sestdiena: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
contact form
senders email
message