LV

Gaida Grundberga

name:Gaida
surname:Grundberga
profession:Tēlniece
field:Tēlniecība
creative organization:The Artists Union(from year of 1959)
year of birth:1928
year of death:2021
creative biography
The Artists Union
1956. gadā beigusi LVMA tēlniecības fakultāti ar diplomdarbu "Lāčplēsis". Strādāju kā tēlniece, veicot izstāžu un valsts pasūtījuma darbus.
Piedalījos gadskārtējās izstādēs Latvijā un izstādēs PSRS. Darbi izstādīti arī Somijā, Dānijā un Parīzē.

2. personālizstādes Rīgā, Turaidā, Kuldīgā, Talsos un Vecpiebalga.

Tēlniecības darbi dažādās Latvijas vietās:
Gulbenes brāļu kapu ansamblis kopā ar tēlnieci I. Zandbergu; brāļu kapu cilnis Liepnā;
brāļu kapu piemineklis Apē;
Linarda Laicena piemineklis Trapenē;
cilnis "Lāčplēša cīņa ar bruņinieku" Aizkrauklē;
A. Brigaderes figūra Tērvetē;
Bronzas kumeliņš Rīgā, Bastejkalnā;
Kaupo piemiņas zīme Turaidā;
A. Eglīša 100. gadei veltītā piemiņas zīme Inciemā;
piedalīšanās tēlniecības simpozijā "Raganas parks", darbs "Aizmūži";
figurāli kapu pieminekļi privātpersonām dažādās Latvijas vietās;