LV

Imants Reinholds

name:Imants
surname:Reinholds
profession:Zīmēšanas skolotājs
field:Glezniecība
creative organization:The Artists Union(from year of 1982)
residence:Rīga
year of birth:1942
year of death:2020
awards:Barikāžu piemiņas zīme
cv
23. Rīgas vakarskola;
Lietišķās mākslas v-sk.
creative biography
The Artists Union
1971.g. "Nīcas Saksija. Fantāzija remonta darbnīcā: glezna;
1980.g. "M.Ķimeles portrets";
Publikācija 1978. g. "Literatūra un Māksla" 4. aug.;
1986. g. izstāde R-Berlīnē;
Personālizstādes kopš 1978.g.;
Izstādēs piedalās kopš 1974. gada;
1988.g. Kuldīgas Annas baznīcas altāris;
Publikācijas Dānijā 1979;
"Skola un ģimenē" 1993.g;
Sv. Vakarēdiens - kapella Aneber;
Pašportrets (glezna);
Marija Magdalēna (glezna);
Mood (glezna);
Ziemassvētki (glezna);
Svētdienas rīts (glezna, 1989);
1978. g. Padomju mākslas izstāde Japānā.