LV

Jānis Torgāns

name:Jānis
surname:Torgāns
profession:muzikologs
creative organization:Composers Union(from year of 1972)
place of work:pensionārs
other resposibilities:JVLMA Rakstu redkolēģijas loceklis un konsultants
residence:Rīgā, Jaunsaules 7a-47, LV-1083
year of birth:1942
awards:Kultūras ministrijas goda raksts
creative biography
Composers Union
mūzikas pētniecība