LV

Jogita Līga Strade

name:Jogita Līga
surname:Strade
profession:Orķestra māksliniece, teātra kritiķe, pedagogs
creative organization:Theatre Workers Association(from year of 1979)
place of work:Dažādi
other resposibilities:- žurnālistikā (“Rīgas Balss”, “Lauku Avīze”, "Literatūra un māksla", “Jaunā Avīze”, “Jaunā Balss”, žurnāli - “Sieviete”, ”Ieva”) no 1997.g.; - teātra kritikā (no 1997.g.)
residence:Rīga, Hospitāļu iela 1-55
year of birth:1947
awards:- Goda raksts – par ieguldīto darbu bērnu muzikālajā audzināšanā P.Jurjāna mūzikas skolā. - Pateicība – mūzikas skolotājai – 2010.g. - Pateicība - klases audzinātājai - 2011.g
cv
- Mārupes ģimnāzija – koncertmeistare (no 2016.g.);

- Rīgas Jauno tehniķu centrs – koncertmeistare (no 2012.g.);

- J.Poruka vidusskola - mūzikas pedagogs (no 2010.g.);

- Rīgas 100.vidusskola (ar mūzikas novirzienu) - mūzikas literatūras pedagogs vidusskolas klasēm;

- Izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanas eksperts (no 2006.g.), Sertif. Nr.EKP 0359;

- Privātā vidusskola "Patnis"– mūzikas un flautas pedagogs;

- Rīgas Kultūru vidusskola - mūzikas pedagogs;

- Sarkandaugavas Kristīgā skola - mūzikas pedagogs;

- Valdorfskola - flautas, mūzikas literatūras un teorijas pedagogs;

- LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA - orķestra māksliniece (1996.g.);

- VALSTS RĪGAS MUZIKĀLAIS TEĀTRIS - orķestra māksliniece (no 1974. – 1996.g.);

- P.JURJĀNA MŪZIKAS SKOLA - flautas pedagogs, katedras vadītāja (no 1975.-1985.g., 1992.-1997.g.)
creative biography
Theatre Workers Association
- LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA - orķestra māksliniece (1996.g.);

- VALSTS RĪGAS MUZIKĀLAIS TEĀTRIS - orķestra māksliniece (no 1974. – 1996.g.);