LV

Ligita Ašme

name:Ligita
surname:Ašme
profession:muzikoloģe
creative organization:Composers Union(from year of 1987)
place of work:Rakstniecības un mūzikas muzejs
residence:Rīga
year of birth:1954
creative biography
Composers Union
mūzikas publicistika: recenzijas, anotācijas, intervijas, apraksti presē, uzstāšanās radio un TV; koncertu organizēšana un vadīšana, mūzikas un kultūras projektu vadīšana