LV

Mārtiņš Poišs

name:Mārtiņš
surname:Poišs
pseudonym:A. Dans, Aleksandrs Dans
profession:Literatūrkritiķis, tulkotājs, žurnālists
creative organization:Writers Union(from year of 1970)
residence:Rīga
year of birth:1937
phone number(priv.):+371 67547885
Mobilais:+371 25962234
cv
Izglītība.
P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitāte(1958 - 1963); piešķirta filologa, vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Balvu rajona Rugāju vidusskola (1954 - 1958). Medņu septiņgadīgā skola (1946 - 1953).

Darbs.
No 1997. g. - pensionārs. Gadījuma rakstura līgumdarbs periodikā un grāmatu apgādos, žurnālists un tulkotājs (1992 - 1997). Neredzīgo biedrības žurnāla "Rosme" literārais līdzstrādnieks un vecākais redaktors (1965 - 1992). Latvijas Valsts izdevniecība (vēlāk "Liesma") - korektors (1964 - 1965). Preiļu raj. Jersikas astoņgadīgā skola, skolotājs un audzinātājs (1963-1964).
creative biography
Writers Union
Literatūras kritika.
Divas grāmatas: "Atskaites punkts" (1971); "Patiesības vārds. Noklusētā drāma" (1979).
Periodikā izkaisīti raksti (nozīmīgākie, pēc paša domām):
1."Kad cilvēkā mirst cilvēks", "Literatūra un Māksla" (LM 06.05.1967);
2."Par literatūru, kura neteiks, ka Dauka ir dulls" (LM 23.09.1967);
3."Literatūra sniedz pārskatu dzīves un raksturu patiesībai" (LM 02.03.1968);
4."Vai dziestošā?" (LM 31.07.1971);
5."No brīnumbērna līdz palaidnim" (LM 13.11.1971);
6."Cauri nāves punktam" (LM 18.12.1971);
7."Provokācija" (LM 01.07.1989);
8."Degradācija: vēdergala gudrību grāmata", "Literatūra. Māksla. Mēs" 27.11.97.-4.12.97;
9."Vīrietis un divas Hirosimas", "Literatūra un Māksla Latvijā" (LML) 16.03.2000;
10."Kāpēc mirst krietnais mīlētājs Engelmanis?" (LML 06.04.2000);
11."Patiesības pārbīde un tās sekas", "Padomju Jaunatne" (PJ) 18. 11. 1978;
12."Divkosīgā grūtību pārvarēšana" (PJ 22. 04.1979);
13."Demogrāfiskais sprādziens" (Kritikas gadagrāmata, 17; turpinājums un nobeigums K 1991.1-2 un 5-6);
14."Mušudievs" (Kritikas gadagrāmata, 19);
15."Vārds" (K 1993.10);
16."Pazudušā dēla otrā atnākšana" (K 2002.9);
17."Grāmatas spožums un posts" (K 2002.12);
18."Tuntmales tuntaki okupē Latviju!" (K 2003.6);
19."Augstākā ideja - tās raksturs, izcelsme un piepildījums" (Viljams Goldings "Smaile", pēcvārds).
Tulkojumi.
Kenets Greiems "Vējš vītolos" (1987 un 1998);
Viljams Goldings "Brīva krišana" (1994);
Karls Hess "Kapitālisms puikām un meitenēm" (1994);
Kens Skūllends "Džonatana Lētticīgā neparastie piedzīvojumi" (1995);
Deivids Herberts Lorenss "Dēli un mīļākie" (1996 un 2006);
Entonijs D. Smits "Nacionālā identitāte" (1997);
Viljams Goldings "Smaile" (1998);
Viljams Goldings "Pinčers Mārtins" (nav publicēts);
Viljams Horvuds "Vītoli ziemā" (1999);
Džozefs Rotčailds "Etnopolitika: konceptuālās aprises" (1999);
Elisa Pītersa "Slimīgas alkas pēc kauliem" (2002);
Elisa Pītersa "Viens līķis par daudz" (2002);
Elisa Pītersa "Kurpīte" (nav publicēts);
Embrouza Bīrsa, Eleonoras Fārdžinas, Šērvuda Andersona, Franča Kafkas, Herberta Velsa, Pāvela Niļina, Viktorijas Tokarevas, Jurija Nagibina, Alana Māršala, Džona Ronalda Rūela Tolkīna un vairāku citu autoru stāsti, humoreskas periodikā (žurn. "Zvaigzne", "Rosme", "Avots", "Grāmata", laikraksts "Padomju Jaunatne").
contact form
senders email
message