LV

Modris Zihmanis

name:Modris
surname:Zihmanis
profession:Dzejnieks
creative organization:Writers Union(from year of 1994)
residence:Liepāja
year of birth:1927
year of death:2021
awards:Triju Zvaigžņu ordenis. Virsnieka pakāpe; Latvijas Valsts Aizsardzības fonda Goda zīme „Lāčplēsis”; Latvijas Republikas aizsardzības ministra apbalvojums „Atzinības Goda Zīme” Nr.310; Medaļa „Zemessardzei 15 gadi”; Barikāžu dalībnieka medaļa.
cv
Dzimis Tērvetes pag. „Lāčplēšos”, izglītība vidējā, mācījies Jelgavas un Rīgas tehnikumos. Iesaistījies skolu jaunatnes pretošanās kustībā, bet 1948. gadā – nacionālo partizānu apvienībā. Pēc kaujas ar čekas karaspēku kritis gūstā, nāvessods aizvietots ar 25 ieslodzījuma gadiem, no kuriem lēģeros un cietumos aizvadīti 15. Nebrīvē atkārtoti8 iesaistījies streiku organizēšanā, par ko vairāki gadi jāpavada Uraļskas un Vladimiras cietumu politizātoros un specrežīma nometnēs. Nelegālā literārā darbība kopš 1950. gada. Pēc atgriešanās Latvijā pie iestājeksāmenu kārtošanas LVU netiek pielaists, arī ceļš uz publicēšanos slēgts. Strādājis „Liepājas Metalurgā”, publicēšanās iespēja sākot ar Atmodas gadiem. Izdoti četri dzejas krājumi un četri krājumi prozas, nesakitot kopkrājumus. Rakstnieku Savienības biedrs.
creative biography
Writers Union
Pirmā publikācija tēlojumi
«Eglīte važās» un «Jaunais gads» laikr. «Liepājas Vārds» (1989).
Izd. dzejoļu krāj. «No manas asinsgrupas» (1995),
«Tēvzemei un jaunībai» (2000),
dzejas izlase «No mīlestības pergamentiem» (1997).
Stāsti un atmiņas «Nemesīdas gūstā» (1998).
Kopā ar I. Austriņu un I. Sildegu sar. grām. «Atmiņu lauskas» (1991).
Atmiņas public. krāj. «Uz ežiņas galvu liku...» (1993),
krāj. «Via dolorosa» 2. (1993) un 4. grām. (1995),
Atmiņu un dokumentu krāj. «Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu» (3, 1996).
Sar. ievadapceri L. Breikša kop. r. «Dzīve un darbi» (1, 1998).
Dzejoļi un tēlojumi public. «Liepājas kalendārā» (no 1994),
«NC kalendārā 1995. gadam» un periodikā;
Romāns "Nāves Paradīzē" (2003);
Romāns "Jensenu pils noslēpums" (2004);
Romāns "Bandu bērns" (2007).
Biligvāls dzejas krājums „Sibirischer Hardrock/Sibīrijas smagais roks” (2009).