LV

Pēteris Savickis

name:Pēteris
surname:Savickis
profession:Mākslas zinātnieks
field:Mākslas zinātne
creative organization:The Artists Union(from year of 1970)
residence:Ogre
year of birth:1925
year of death:2015
phone number(priv.):5021137
creative biography
The Artists Union
"Ernests Veilands" (1985);
"Jēkaba Kazaka 75. dzimšanas nienai un 50 gadu nāves dienas atcerei veltītās izstādes katalogs. (1970);
"Purvītis un viņa skola" (1982);
Līvija Endzelīna" (1987);
"Valdemārs Tone" (1973);
"Vilhelms Purvītis" (1989);
"Antona Austriņa atspulgs tēlotājmākslā";
"Gleznotājām Kārlim Hūnam -175" (2007);
"Mednieks, mebdību un dzīvnieku gleznotājs, latviešu rakstnieks un zemnieku draugs" (2004);
"Slavenā mūziķa radurakstos - arī latviska stīga" (2004);
"Amatieru rampas gaismā" (2004);
"No Varakļānu pilsētas pagātnes" (2001);
"Aizvadītas mākslas dienas un klasiķa jubileja" (1999);
"Dabasskati un to meistars" (1988);
"Ar jautriem apsveikumiem..." (1987);
"Rieksti uz dzīves grāmatas" (1987);
Atspulgi sudrabainā straumē" (1984);
"Mihaela Jana Borha estētiskie uzskati";