LV

Pēteris Zeile

name:Pēteris
surname:Zeile
pseudonym:Aizkalns
profession:Literatūrkritiķis, kultūrvēsturnieks
field:Kultūras vēsture, literatūra, glezniecība
creative organization:The Artists Union(from year of 1984),
Writers Union(from year of 1960)
residence:Rīga
year of birth:1928
year of death:2020
awards:Dažādi goda raksti, B. Sprīļa prēmija u.c..
links:Virtuālā enciklopēdija "Latvijas ļaudis uz 21. gs. sliekšņa. Dzīves un darbības apraksts. Fotomateriāli.
www.gramata21.lv
creative biography
Writers Union
Izdevumi:
E.g. Lesings. Laokoonts jeb par glezniecību un poēzijas robežām. Monogrāf. apcere - Lesings, viņa dzīve un Laokonts kā viens no izcilākajiem pasaules estētiskās domas pieminekļiem. (1986)
G. Merķelis. „Vēstules kādai sievietei”.-
"Pazīstamais un mazpazīstamais Merķelis.(1991).
G. Merķelis. Kultūrvēsturiski raksti. - Ideja, sastādījums, priekšvārds "Garlībs Merķelis kā kultūrfil. un kultūrpubl.", komentāri (1992).
G. K. Lihtenbergs. Aforismi. - Grāmatas ideja, sast., priekšv.
"Lihtenbergs un viņa aforismi".(1995).
J.G.Herders. Rakstu izlase - Grāmatas ideja, sast. (kopā ar tulk. V.Hammeršmitu), zin. red., priekšv. "Johans Gotfrīds
Herders - domātājs, humānists, latviešu draugs" (1995).
F. Nīče. Ecce hommo. Ideja, šefred., priekšv. (1998).

Publikācijas par māksliniekiem un rakstniekiem.

Bez augšminētajām grāmatām krājumos, žurnālos, laikrakstos publicētas apceres par latviešu mākslin. K. Hūnu, J. Rozentālu, L.Svempu, P.Upīti, Edg.lltneru, I.Zariņu, F.Varslavānu, J. Soikānu, I.Vecozolu, R.Bērnu, A. Stankeviču, H.Veldri, A.Zviedri, A.Dembo, O.Zvejsalnieku u.c.
Par K. Hūnu un J. Rozentālu
P.Zeiles materiāli publicēti enciklopēdiskajā izd. "Masķera iskusstva ob iskusstve". M.Iskusstvo, VII, 1970.
Par tēlotāju mākslu un mākslin. - publikācijas almanahā "Latviešu tēlotāja māksla", "Latviešu padomju enciklopēdija", žurnālos "Māksla", "Karogs", laikrakstos "Literatūra un Māksla", "Cīņa", "Padomju Jaunatne", krājumos "Poļu kultūra Latvijā" (R., 1994) un "Latvija - Polija" (R., 1995) u.c. Raksts "Latgales mākslinieku kopa", krāj. Acta Latgalica 8, LKC izd. Rēzekne, 1993., 213. - 226. lpp. Raksti Acta Latgalica 9-11;13.
Rakstīts teksts H. Veldres divu personālizstāžu prospektiem.
"Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs" publicēti 8 raksti par Latvijas kultūras vēstures jautājumiem.
Raksts "Pamati bagātai kultūras sistēmas izveidei Latvijā (vācu vai.) - publicēts žurnālā "Revue Baltique", 1998.
Scenārijs un teksts Latvijas Televīzijas dokumentālajai filmai par gleznotāja Harija Veldres jaunradi (1988).
Rakstu krājumos un periodikā publicētas apceres par A. Upīti, V. Lāci, Z. Mauriņu, Z. Skujiņu, R. Ezeru, A. Vējānu, H. Dorbi, J. Laganovsku, K. Buiņicki, D. Latkovsku, I. Ziedoni, A. Belu, A. Kūkoju, F. Trasunu, J. Klīdzēju, L. Dombrovsku Larsenu, Ē. Vilku, J. Lejiņu u.c, kā arī par lietuviešu, igauņu jaunāko prozu u.c. tautu rakstniekiem.
Uzrakstīta un sagatavota izdoš. monogrāfija par Austrālijā dzīv. gleznotāju un rakstnieci Lidiju Dombrovsku Larsenu. Sol Vita 2006. gada sākumā. Izdota 2006.g. Latgales kultūras vēsture. LKC izd. 2006., 748 lpp. Monogrāfijas par Andri Vējānu. Annele 2007.
"Meistars no Ušpeļu dzimtas" Pēteris Ušpelis, LKC izd. 2007. "Vertikāles" Osvalds Zvejsalnieks no Zvejsalām, LKC izd. 2005. u.c.