LV

Rafi Haradžanjans

name:Rafi
surname:Haradžanjans
pseudonym:(angl. val. Raffi Kharajanyan)
profession:pianists, muzikologs, pedagogs
creative organization:Composers Union(from year of 1975)
place of work:JVLMA asoc. prof. klavieru katedrā (strādā no 1970. gada)
other resposibilities:I. Kozakēvičas Latviešu nacionālās kultūra biedrību priekšsēdētājs (no 1990. gada)
residence:Rīgā, Tērbatas ielā 6/8 - 28A, LV-1050
year of birth:1944
awards:Triju Zvaigžņu ordenis (5. šķiras) - 2002. Sorosa fonda balva "Par sabiedrisko saskaņu (1996), LPSR nopelniem bagātais mākslinieks (1982)
Darba tālr.:+ 371 67613638
phone number(priv.):+371 29743723
e-mail:
links:www.zzz.ee/edition49/artists
creative biography
Composers Union
Grāmata A. Hačaturjana klavieru daiļrade", raksti krājumos, žurnālos, avīzēs dažādās valodās, lekcijas, scenāriji dokumentālajām filmām, transkripcijas un kompozīcijas klavieru ansmablim, redakcijas rakstiem un nošu krājumiem, plaša koncertdarbība klavieru duetā, pedagoģija