LV

Silvija Radzobe

name:Silvija
surname:Radzobe
profession:Literatūrzinātniece, teātra kritiķe
creative organization:Writers Union(from year of 1983),
Theatre Workers Association(from year of 1978)
residence:Rīga
year of birth:1950
year of death:2020
creative biography
Writers Union
Pirmā publikācija - intervija ar aktrisi A. Kairišu laikrakstā «Literatūra un Māksla» 22.12.1973.

Bijusi almanaha «Teātris un dzīve» sastādītāja(1983-92,27-35).

Kopā ar E.Tišheizeri un G.Zeltiņu sar. monogrāfijas «Latvijas teātris. 70. gadi» (1993)un
«Latvijas teātris.80.gadi»(1995).

Pēc Radzobes iniciatīvas un viņas vadībā tapis kolektīvais pētījums «20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā» (2002).

Plašākais pētījums literatūrzin. ir monogr. «Cilvēks un laiks G.Priedes lugās» (1982);
1983-monogrāfija "Rīgas Krievu drāmas teātris",izd. Zinātne.

Rakstījusi par A. Čaka dzīves un daiļrades krīzes posmu grām. «Brošūra par manu naidu» (1990);

Public. apceri «Rūdolfs Blaumanis un jaunā drāma. Daži aspekti» («Letonica», 2002, 8),
rakstus par dramaturgiem P. Pētersonu, P. Putniņu, E. Zālīti u.c.

2003- priekšv.: Ābele I. "Lugas".

Public. vairāk nekā 500 recenz. un rakstu, izveidojusies par vienu no vadošajām t-ra kritiķēm Latvijā, public, arī teorētiskus rakstus par lit.un t-ra problēmām.