LV

Uldis Rēdelis

name:Uldis
surname:Rēdelis
profession:brīvmākslinieks
field:Glezniecība - eļļas
creative organization:The Artists Union(from year of 2000)
place of work:mājās darbnīcā
residence:Rīga
year of birth:1938
year of death:2012
awards:Tautas studijas laikā - Jūrmalā republikāniskajā izstādē ar laureāta medaļu. Dažādi diplomi un pateicības.
Darba tālr.:+371 67577464
phone number(priv.):+371 67577464
cv
Ar glezniecību nodarbojas sākot ar 1979. gadu. Sākotnējo prasmi zīmēšanā un glezniecībā apguvis mākslinieka Staņislava Astiča vadībā TTP Kultūras namā.

No 1979. g. darbojas TTP Kultūras nama tēlotājmākslas Tautas studijā, gleznotājas Māras Zītares vadībā.
1986 – iestājas Maskavas Tautas mākslas neklātienes universitātē tēlotājmākslas nodaļas grafikas un stājglezniecības fakultātē. Pēc 3 gadu mācību beigšanas tiek rekomendēts vēl papildus mācīties 2-gadīgajā paaugstinātajā kursā, kuru beidz 1991. gadā.
Ar 1979. gadu katru gadu gleznotājs nodod skatītāju vērtējumam nelielu personālizstādi.
1986 – ar saviem darbiem piedalās Baltijas republiku pašdarbības izstādē Viļņā.
1987 – piedalās II Vissavienības Tautu daiļrades festivālam veltītajā izstādē Maskavā.
1987. vasarā republikāniskajā pašdarbības izstādē Jūrmalā tiek apbalvots ar laureāta medaļu.
1998 – kopējā izstāde par godu Dziesmu svētkiem VEF Kultūras pilī.
2001 – par godu Rīgas 880 jubilejai VEF kultūras pilī un Rīgas centra mākslas dienā.
2000 – uzņemts Latvijas Mākslinieku Savienībā.

Gleznas atrodas privātkolekcijās ASV, Anglijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā.
creative biography
The Artists Union
1979-2000 TTP tautas mākslas studijas biedrs
1986-1991 Maskavas tautas mākslas universitātes stājglezniecības un grafikas nodaļa.
Bijušas vairākas kopīgas izstādes kā Reitera namā "Ziedu" un Krāslavā 3 vīru grupā