LV

Ausma Dūle

name:Ausma
surname:Dūle
profession:Aktrise
creative organization:Theatre Workers Association(from year of 1965)
place of work:pensijā
residence:Valmiera
year of birth:1937
year of death:2015
awards:Dažādi goda raksti. Teātra Savienības prēmijas: -par Libušes lomu Kogonta "Māja, kurā esam dzimušas", -par Sofijas lomu Gorkija "Zikovos", -A. Pumpura prēmija par Nadīnes lomu Z.Stumbres "Jānis".
creative biography
Theatre Workers Association
No 1960-1961 - Valsts daugavpils teātris.
No 1961. - Valmieras drāmas teātris.
Nospēlētas ap 100 lomām un epizodēm.
Sagatavoti 7 literārie vakari (Im. Auziņš, Edm.Rudzītis, Rūta Skujiņa u.t.t.).