LV

Olafs Muižnieks

name:Olafs
surname:Muižnieks
profession:mākslinieks
field:Grafika
creative organization:The Artists Union(from year of 1970)
residence:Rīga,Vaidavas 13-36
year of birth:1936
links:www.muiznieks.info
cv
Olafs Muižnieks
13,08.1936.g.
Augstākā izglītība LatvijasValsts
Mākslas Akademija 1963.-1969.g.g.
Makslinieku savienības biedrs
no 1970.g.
Septiņas klases beidzu 1951.g.
P-Troickas rajona Novomarijinkas
skolā.1951.-1953.g.g.,Tomskas RU5
beidzu kā 5 kategorijas virpotājs
1953. g.pēc Staļina nāves atgrie-
zāmies Latvijā.Strādaju Rūjienas-
Tērnejas MTS kā virpotājs.1955.g.
tiku iesaukts Padomju Armijā līdz
1957.g.Pēc armijas aizgāju strādāt
uz augstceltnēm jau kā metinātajs.
Strādāju vairāk Ukrainas Republikā
Harkovas trestā TEM.1961.g.atgrie-
zos Latvijā un sāku strādāt Vagonu
rūpnīcā kā metinātājs.Apmeklēju vakarskolu un makslas studijas jo
gatavojos stāties VMA.1963.g.tiku
uzņemts Latvijas VMA kuru pabeidzu
1969.g.kā mākslinieks-grafiķis ar
tiesībām pasnidzēja,kas tagad man
ļoti noder.Sāku strādat kombinātā
"Māksla" vēlāk "Dekoratīvās māk-
slas kombināts". Strādāju dažādos
objektos kā mākslinieks PSRS teri-
torijā un Latvijā.Pēc kombināta
pastāvēšanas beigām 1991.g.brīv-
mākslinieks strādāju visu.1993.g.
pievērsos datoram kuru apgūstot
esmu kļuvis par pasniedzēju. Tagad
strādāju Biznesa skolā REBS kā arī
Starptautiskajā Praktiskās Psiho-
loģijas Augstskolā.Pasniedzu re-
klāmas programmas CorelDRAW,
PhotoShop un 3dsMAX.
creative biography
The Artists Union
Sāku piedalīties izstādēs jau ap-
meklējot Jurķeļa studiju Amatu 5.
Vēlāk jau mācoties VMA izstādijos
pēc iespējām.Akadēmijas laikā sāku
darboties plakātā un piedalījos
konkursoskur vinnēju "50 gadi PSRS".Dabūju otro un trešo prēmi-
jas 50 gadi VļKJS.Diplomdarbā bija
plakāti.Pēc beigšanas sāku strā-
dāt kombinātā "Māksla".Izstrādāju
projektus kurus ar brigādi reali-
zējām visā PSRS teritorijā un arī
Latvijā.Darbojoties kombinātā arī
strādāju radoši stājgrafikā,plak-
ātā un litogrāfijā.Strādājot kom-
binātā tika daudz gleznoti sienas
gleznojumi, veidoti kokgriezumi,
izgatavotas mēbeles,metālkalumi
kā arī citi darbi veidojot inter-
jērus.Esmu piedalījie apmēram līdz
100 izstādēs Latvijā un ārzemēs.
Ir bijušas 20 prsonālizstādes.Dar-
bi atrodās 18 ārvalstīs tai skaitā
Zviedrijas Karalienes un Kroņprin-
ceses Viktorijas īpašumā.Esmu pēc
mātes nāves uzgleznojis un dāvinā-
jis Nītaures Pareizticīgo baznīcai
20 svētbildes un izgriezu kokā ikonostasu/pirms tam tur nebija nevienas svētbildes/.Tagad esmu
pievērsies jau no 1993.g.datoram
kur arī daudz strādāju. Manus dar-
bus var redzēt manā mājaslapā
www.printpainting.com
Piedalos visās izstādēs.