LV

Arturs Kiršfelds

name:Arturs
surname:Kiršfelds
profession:Mākslinieks
field:Grafika, glezniecība
creative organization:The Artists Union(from year of 1966)
residence:Rīga
year of birth:1932
year of death:2024
cv
Arturs Kiršfelds dzimis 1932. gada 30. decembrī teātra darbinieka Osvalda Kiršfelda ģimenē. Dēls Raimonds Kiršfelds – tēlnieks. 1957. gadā biedzis LVMA Glezniecības nodaļu scenogrāfijas specialitātē. Diplomdarbs A.Dimā romāna inscinējumam "Kamelīju dāma". scenogrāfija un kostīmu meti Latvijas Nacionālajā teātrī. R.Blaumaņa drāmai "Indrāni" - scenogrāfijas meti.
Strādājis arī par māksliniecisko redaktoru žurnālā “Veselība” (1960-1961), izdevn. “Liesma” (1969-1970), par mākslinieku un estētikas biroja vadītāju r/a “Radiotehnika” (1978-1992). Sāk. Darbojies scenogrāfijā, vēlāk aizvien vairāk sācis pievērsties plakātu mākslai (“Jānis Pauļuks”, 1968; “jānis Kreicbergs”, 1971; “Latvija”, 1993), preses un grām. grafikai (A.Strindberga “Sarkanā istaba”, 1964; V.Kepena “Nāve Romā”, 1967), dizaingrafikai (simboli, graf.zīmes, monogrammas u.c.) Darinājis arī akvareļus, temperas gleznojumus, zīmejumus. Darbime raksturīgs konstruktīvi lakon. mākslin. risinājums, tīra, skaidra, izteiksmē atturīga mākslin. forma, izsmalcināts krāsas lietojums.
creative biography
The Artists Union
Piedalīšanās izstādēs no 1956. gada.
Personālizstādes:
1969 – Akvareļu izstāde (ainava);
1971 – Plakātu izstāde (kultūras tematika);
1972 – Temperas gleznojumu izstāde (ainava);
1972 – Grāmatu grafikas izstāde;
1975 – Monogrammu izstāde mākslas filmas “Pūt Vējiņi!” radošās grupas darbiniekiem;
1977 – Emblēmu zīmējumu izstāde “Basketbols TTT”, veltīta TTT sportistēm (piederības zīmes);
1980 – Cehu emblēmas Rīgas radiorūpnīcai “Radiotehnika”;
1982 – Ornamentu zīmējumu izstāde “Ornamentum”;
1987 – Sietspiede – emblēmas, kultūra, sports, rūpniecība;
1989 – 1990 – Fotoizstāde “Atbildiet mirušajiem un dzīvajiem!” Mārtiņa kapi, Lielie kapi Rīgā;
1990 – Sietspiede – emblēmas;
2002 – “Rīga” grafikā;
2003 – Fotoizstāde Mārtiņa kapi, Lielie kapi Rīgā;
2003 – Gleznu izstāde – Ainavas.