LV

Zigrīda - Džoana Rapa

name:Zigrīda - Džoana
surname:Rapa
profession:māksliniece
field:Tēlniecība
creative organization:The Artists Union(from year of 1969)
residence:Rīga
year of birth:1936
year of death:2024
awards:Valsts prēmijas laureāts - 1987. g. par karā kritušo memoriālu Valmieras pilsētā, atkl. 1985. g.
cv
Stājtēlniecības darbi Latvijas Valsts Mākslas muzejā un Mākslas Fondā.
Esmu dzimusi 1936. gada 5. aprīlī Rīgā, strādnieku ģimenē. 1953. gadā beidzu Rīgas Finansu un kredīta tehnikumu. 1958. gadā beidzu Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolu – dekoratīvās tēlniecības nodaļu. 1964. g. beidzu Latvijas Valsts mākslas akadēmiju – tēlniecības nodaļu ar diplomdarbu – figurāls portrets – aktrise Berta Rūmniece. (Vad. E.Melderis). Izstādēs piedalos kopš 1965. gada. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1969. gada.
Strādāju: monumentālajā, dekoratīvajā un stājtēlniecībā.
creative biography
The Artists Union
Nozīmīgākie darbi:
1. Fernavu ģimenes kapa piemineklis „Salna” – 1983, granīts (kopā ar vīru J.Rapu);
2. Piemineklis – Memoriālais ansamblis kritušiem karavīriem Valmierā – atklāts 1985. g.. (Konkurss; kopā ar J.Rapu, Ē.Fogeli, A.Vītolu, J.Rutki, J. Lejnieku) – bronza, šūnakmens;
3. Dekoratīvā skulptūra „Pļavā” Rīgā, Pļavnieku mikrorajonā (piecfigūru kompozīcija kapara kalumā) 1986.g;
4. Dekoratīva skulptūra – fugurāla kompozīcija „Uz skolu” Rīgā, Pļavnieku mikrorajonā 1987.g.;
5. Piemineklis – piemiņa „Rainis un Aspazija” Jūrmalā, Majoros – 1990.g. (kopā ar J.Rapu, bronza, granīts);
6. Piemineklis Latvijas Valsts himnas autoram – Baumaņu Kārlim Limbažu pilsētā – 1998. gadā (konkurss; kopā ar J.Rapu) – figurāls portrets – bronza, granīts;
7. Piemineklis zinātniekam Edgaram Siliņam Rīgā 2004. gadā (kopā ar J.Rapu, arh. Ģ.Kilēvics) – bronza, granīts;
8. Piemineklis – Lībiešiem – Limbažu rajona Staiceles pilsētā 2004. gadā (granīts, kopā ar J.Rapu);
9. Piemineklis „I.Fazelei” – Limbažu raj. Staiceles pils. – bronza, granīts (kopā ar vīru J.Rapu) 2000.gadā;