LV

Jānis Kaijaks

name:Jānis
surname:Kaijaks
profession:komponists, diriģents
creative organization:Composers Union(from year of 1957),
Theatre Workers Association(from year of 1970)
place of work:RPIVA - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, docents
residence:Rīgā, Hospitāļu ielā 1-85
year of birth:1931
year of death:2021
awards:LPS Tautas skatuves mākslinieks