LV

Uldis Zemzaris

name:Uldis
surname:Zemzaris
profession:Prozaiķis un glzenotājs
field:Portretists
creative organization:The Artists Union(from year of 1957),
Writers Union(from year of 1971)
residence:Rīga
year of birth:1928
year of death:2022
awards:Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003). KKF mūža stipendiāts.
creative biography
Writers Union
Pirmā prozas publikācija - humoreska «Nagla» žurn. «Padomju Latvijas Sieviete» 1961 (4. m\). Izd. īsprozas krāj. «Modeļa pieradināšana» stāsti (1969),
«Uzgleznot sevi» stāsti un apceres(1978),
«Prieks laipnībā» humoreskas un stāsti (1983),
«Paradīze mansardā» stāsti (1988). Stāstos tēlota gk. mākslinieku vide, darba un pas. uztveres īpatnības. Trāpīgi iezīmēti portreti un situācijas.
Periodikā public. raksti par mākslu.
Portretējis daudzus pazīstamus kult. darbiniekus, arī literātus (Andreju Eglīti, U. Ģermāni, Z. Skujiņu, I. Ziedoni).
Mākslinieka autobiogrāfija (radošās darbības pārskati) 2002. gadā.
"Zinātājs, Pūciņa, Ūdentiņš un citi jautri stāsti" (2006);
"Tad es biju mellužnieks" atmiņu stāsti (2007).