LV

Vilnis Salaks

name:Vilnis
surname:Salaks
profession:komponists
creative organization:Composers Union(from year of 1985)
place of work:VEF, Jelgavas mūz. vsk.
residence:Rīga, Ģertrūdes iela 20-7, LV-1050
year of birth:1939
year of death:2021
awards:LR Kultūras ministrijas pateicības raksts par līdzdalību XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 02.07.2003.g.; - Latvijas brīvības cīnītāju palīdzības fonda diploms 2005.g.; - Latvijas vokālo ansambļu konkursa I pakāpes diploms VEF kultūras pils vīru vok.ans. 19.03.05 un 21.04.2007.g. un pāri par 20 pateicības rakstiem un diplomiem par profesionālo un koncertdarbību Latvijas pilsētās, arī Igaunijā / brīvās Latvijas laikā.
cv
Izglītība:
1958-1963 – Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kompozīcijas klase, komponista, pedagoga kvalifikācija;
1955-1958 – Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas trīs kursi, jo pēc trešā kursa beigšanas kompozīcijas – teorijas nodaļā iestājās J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijā;
2003 – LR diploms par maģistra grāda iegūšanu.

Darba pieredze:
No 1962. gada.
No 1962. gada – kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pedagogs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā;
No 2003. gada – kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pedagogs Jelgavas mūzikas vidusskolā.
Docents Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā;
Komponistu savienības biedrs no 1985. gada.

Cita nozīmīga pieredze:
- 1976. g. janvārī pabeigti Latvijas Kultūras ministrijas metodiskā kabineta rīkotie kvalifikācijas celšanas kursi. Uzrakstīta harmonijas pasniegšanas metodika pūtējiem mūzikas vidusskolās.
- Piedalījies 9 Vissavienības jauno komponistu semināros jaunrades namā Ivanovas pilsētā, kur uzrakstījis gandrīz visus lielākas formas skaņdarbus (1966.-1976.).
- Regulāri celta komponista kvalifikācija jaunrades namos Ivanovā (9 reizes), „Ruzā” – (10x), Diližanā (1x), kur ir pētīta lielākā daļa bibliotēkas un fonotēkas materiālu un uzrakstīta virkne dažādu skaņdarbu dažādās tehnikās.
- Iecerēta un iesākta kora aranžēšanas mācību grāmata, jo līdz šim Latvijā tāda nav publicēta.
- Piedalījies ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferencēs gan kā vadītājs, gan kā dalībnieks Maskavā, Erevānā, Tbilisi, Viļņā, Tallinā ar kompozīcijas teorijas nodaļas audzēkņiem no Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas;
- No 1991-1997. gada decembrim bija starptautiskā mūzikas kultūras centra „Arfa” viceprezidents, kur tika organizēti koncerti Maskavā, Kaukāzā, Kirgīzijā, Izraēlā u.c., kā arī publicētas notis. Nopublicējis Ogres tipogrāfijā I.Serostanovas un Voltera Meija grāmatu „Veršina poznaņija” un aizvedis uz Maskavu.
- No 1964. gada piedalījies ap 1500 koncertos Latvijā un ārpus tās –Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, vadīdams vīru vokālo kvartetu „Vecrīga” (ap 1200 koncerti), un VEF Kultūras pils u.c. vokālos ansambļus, saņemdams ap 30 goda rakstus un diplomus konkursos.

Īpaši nopelni:
- Docenta nosaukuma piešķiršana Jāzepa Vītola LMA;
- Alfrēda Kalniņa 100 gadu jubilejas konkursā par 10 latv.t.dz. apdarēm simfoniskajam orķestrim – II prēmija;
- Latv.t.dz. apdare kokļu ansamblim „Trīs sidraba upītes” – II prēmija dziesmu un deju svētku konkursā un vēl 14 godalgas Republikas dziesmu konkursos;
- Pateicība no Austrālijas – Latvijas biedrības par līdzdalību Latvijas de jure un Austrālijas dienas svinībās 26.01.2002;
- Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa piemiņas balvas medaļas saņemšana no ASV par lielo radošo ieguldījumu latviešu tautiskās mūzikas jomā 29.03.2003.g.;
- JVLMA sertifikāta saņemšana par profesionālo pilnveidi programmā „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 28.05.2003.g.
- LR Kultūras ministrijas pateicības raksts par līdzdalību XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 02.07.2003.g.;
- Latvijas brīvības cīnītāju palīdzības fonda diploms 2005.g.;
- Latvijas vokālo ansambļu konkursa I pakāpes diploms VEF kultūras pils vīru vok.ans. 19.03.05 un 21.04.2007.g. un pāri par 20 pateicības rakstiem un diplomiem par profesionālo un koncertdarbību Latvijas pilsētās, arī Igaunijā / brīvās Latvijas laikā.

Nopublicētas 88 autorgrāmatas līdz 2007. gadam.
creative biography
Composers Union
aiļrade, Curriculum Vitae

"Svarīgi ir aizkustināt cilvēka dvēseli, bet līdzekļus katrs izvēlas savus..."

Vilnis Salaks


BIOGRĀFIJA

Vilnis Salaks dzimis 1939. gada 18. janvārī Rīgā diriģenta, koklētāja un komponista Artūra Salaka ģimenē. Mūzikas pamatus apguvis Valmieras mūzikas skolā, 14 gadu vecumā pārcēlies uz Rīgu un turpinājis mācības JMMV teorijas nodaļā (1955–1958, pie Marijas Mediņas, Valtera Kaminska, Mendeļa Baša). Studējis LVK Ādolfa Skultes kompozīcijas klasē (1958–1963) un absolvējis to, iegūstot komponista un pedagoga kvalifikāciju; 2003. gadā ieguvis maģistra grādu mūzikā. Piedalījies deviņos Vissavienības jauno komponistu semināros jaunrades namā Ivanovā (1966–1976), kur tapuši gandrīz visi izvērstas formas darbi. 1976. gadā pabeidzis Latvijas Kultūras ministrijas metodiskā kabineta rīkotos kvalifikācijas celšanas kursus, uzrakstījis harmonijas pasniegšanas metodiku pūšaminstrumentālistiem mūzikas vidusskolās. Devies folkloras ekspedīcijās, savācot ap 150 latviešu tautasdziesmu melodiju. Vairākkārt apmeklējis arī Ruzu, Repinu un Diližanu, kur iepazinies ar bibliotēku un fonotēku materiāliem un radījis arī virkni darbu dažādās tehnikās. Kopš 1962. gada strādā par kompozīcijas un mūzikas teorijas priekšmetu pedagogu JMMV, kopš 2003. gada ir Jelgavas mūzikas vidusskolas pedagogs. Bijis JVLMA pedagogs (1987–2004, kopš 1994 – docents). Piedalījies ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferencēs Maskavā, Erevānā, Tbilisi, Viļņā, Tallinā. Bijis starptautiskā mūzikas kultūras centra Arfa viceprezidents (1991–1997), organizējot koncertus Maskavā, Kirgizstānā, Izraēlā u. c., kā arī publicējot notis.

Kopš 1964. gada piedalījies ap 1500 koncertos Latvijā un ārpus tās (Lietuvā, Igaunijā, Krievijā), vadīdams VEF Kultūras pils vīru vokālo ansambli (kopš 1964. gada līdz šodienai), vīru vokālo kvartetu Vecrīga (dibinājis 1974) u. c. vokālos ansambļus. Rīkojis autorkoncertus daudzās Latvijas pilsētās. Kuibiševā, Tomskā, Krasnojarskā, Petrozavodskā, Maskavā u. c. atskaņoti un ierakstīti simfoniskie darbi, Sanktpēterburgā – klaviermūzika. Ir veidotas horeogrāfijas 20 latviešu tautasdziesmu apdarēm simfoniskajam orķestrim, tās dejojuši dažādi kolektīvi un solisti Latvijā un ārpus tās.

Kopš 1985. gada ir LKS biedrs. Ieguvis vairākas godalgas valsts mēroga konkursos. 2003. gadā par lielu radošo ieguldījumu latviešu tautas mūzikas jomā saņēmis Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa piemiņas balvas medaļu. Raksta galvenokārt miniatūras un tautasdziesmu apdares visdažādākajiem instrumentiem. Mūzika koklēm ir daudzu Latvijas koklētāju ansambļu pamatrepertuārs.